Strona Główna

Głównym zadaniem działalnosci metrologicznej w resorcie obrony narodowej jest zapewnienie jednolitości miar i dokładności pomiarów jako podsystemu zabezpieczenia technicznego eksploatacji sprzętu wojskowego (SpW) zgodnie z wymaganiami taktyczno – technicznymi oraz bojowymi współczesnego pola walki.


Zadanie to jest realizowane poprzez zapewnienie i utrzymywanie spójności pomiarowej przyrządów – stosowanych do bezpośredniej obsługi SpW – z wzorcami państwowymi oraz innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dowiązanie użytkowej aparatury kontrolno - pomiarowej do wzorców o najlepszych parametrach metrologicznych odbywa się na drodze porównań z wzorcami utrzymywanymi w wojskowych ośrodkach metrologii jako stacjonarne wojskowe wzorce odniesienia jednostek miar i stanowiska kalibracji przyrządów oraz ruchome laboratoria metrologiczne.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych